Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Vi värnar om naturen

Naturligtvis har vi en klart utarbetad miljöpolicy som produktionen följer från order till leverans av färdiga produkter. Miljöpolicyn är framtagen utifrån LEIABs miljöledningssystem som bl a innehåller en miljöutredning och beslutade miljömål. Våra miljömål följs upp och vi försöker göra ständiga förbättringar. Som exempel kan nämnas att vi redan 2001 ersatte lösningsmedelsbaserad färg med vattenbaserad färg för målning av våra trädetaljer. Det skonar den yttre miljön men skapar även en ren och trygg arbetsmiljö för vår målningspersonal. Som första fönstertillverkare har vi även börjat lackera aluminiumprofiler på ett miljövänligt sätt. Metoden innebär att det miljöfarliga ämnet krom, helt ersätts av miljövänliga substanser. Kvalitén är densamma.

I vår unika konstruktion, som ger produkten en livslängd på cirka 70 år, är den väderutsatta delen helt konstruerad i underhållsfri aluminium. Vi behöver därför inte använda impregnering för att skydda vår produkt mot röta. En miljövinst för både naturen och våra anställda.

Aluminium kan dessutom återvinnas utan kvalitetsförluster. Vid återvinningen går det bara åt en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet aluminium. Mer än 30% av aluminiumet i våra fönster är återvunnet aluminium.

Det trä vi använder i våra fönster och fönsterdörrar är huvudsakligen kvistfri och fingerskarvad furu. Träråvaran kommer från hållbara och ansvarsfulla skogsbruk och våra träleverantörer har FSC/PEFC-certifikat.

Lång livslängd för både produkten och miljön

Vi har under många år utvecklat och förfinat den produkt som idag har mycket svårslagen livslängd. Våra fönster är dessutom så gott som underhållsfria. Sammantaget ger detta en mycket låg livscykelkostnad. Definitivt inget köp och släng och därför också en liten miljöpåverkan. Inga produkter lever dock för evigt. Därför är det en självklarhet för oss att bara använda återvinningsbara material i vår produktion.

Så här lyder vår miljöpolicy

LEIAB har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet sträva efter:
  • att utveckla lättskötta och energisnåla fönster.
  • en resurssnålare/miljövänligare tillverkningsprocess.
  • att tillmötesgå kundens miljökrav.
  • att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer
  • att varudeklarera samtliga ingående material i produkterna.

Miljöbedömningar

Våra produkter är konstruerade och tillverkade för att vara så skonsamma mot miljön som möjligt. Respektive produkt har en byggvarudeklaration, som ger information om produktens miljöpåverkan. Våra produkter är även bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen med gott resultat. Bedömningsresultaten hittar du i registret hos SundaHus respektive Byggvarubedömningen. Du hittar även byggvarudeklarationen och byggvarubedömningen under respektive produkt på vår hemsida.

Våra produkter är även registrerade i Svanens byggvarudatabas för att kunna användas i Svanenmärkta hus. Det finns inga tillsatser av nanopartiklar från nanomaterial på bl a glasen. Andelen återvunnet aluminium är mer än 30%.

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.