Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Monteringsanvisningar

Våra produkter skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Eventuella brister eller misstag som begås i samband med produktens montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för funktionen. För att säkerställa en god funktion är det viktigt att monteringsanvisningarna följs.

 

Monteringsanvisningar i korthet

  •           Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
  •           Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
  •           Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
  •           Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
  •           Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.
  •           Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn mm, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
  •           För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen.

 

Observera dräneringshålens funktion

  • Produkten ska alltid monteras med dräneringshålen nedåt.
  • Säkerställ att fönsterbleck, anslutningsplåtar mm monteras så att dräneringshålen inte täcks för.
  • Var speciellt uppmärksam på att monteringen blir rätt för produkter som har dolda dräneringshål.

 

Monteringsanvisningar i dokumentform

Monteringsanvisningar för fönster, fast karm, fönsterdörr och skjutdörr

Särskild monteringsanvisning för fönsterbleck till produkten Royal med dolda dräneringshål

 

Vår produktbroschyr

Vår referensbroschyr

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.