Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Monteringsanvisningar

Våra produkter skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid. Eventuella brister eller misstag som begås i samband med produktens montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för funktionen. För att säkerställa en god funktion är det viktigt att monteringsanvisningarna följs.

 

Monteringsanvisningar i korthet

  •           Fönsterkarmen bör fästas i solitt material, exempelvis betong, stål eller homogent trä.
  •           Pallning/klossning bör utföras under karmens stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan varje bärkloss på 500-600 mm.
  •           Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod. Justera vid behov.
  •           Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen. Justera vid behov.
  •           Kontrollera med vattenpass att karmen varken lutar utåt eller inåt.
  •           Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn mm, hålls rena och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
  •           För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas enligt skötselanvisningen.

 

Observera dräneringshålens funktion

  • Produkten ska alltid monteras med dräneringshålen nedåt.
  • Säkerställ att fönsterbleck, anslutningsplåtar mm monteras så att dräneringshålen inte täcks för.
  • Var speciellt uppmärksam på att monteringen blir rätt för produkter som har dolda dräneringshål.

 

Monteringsanvisningar i dokumentform

Monteringsanvisningar för fönster, fast karm och fönsterdörr

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.