Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet

LEIAB ligger i en bygd som präglas av småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet. Flera av våra medarbetare har varit med sedan starten och har därmed byggt upp en hantverksmässig skicklighet. Detta i kombination med modern produktionsteknik, en intrimmad process med tydlig ansvarsfördelning och väl inarbetade underleverantörer har bidragit till att vi idag har en leveransprecision och kvalitet som få kan mäta sig med.

Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier

Vi erbjuder våra kunder en värdesäker och trygg investering. Och vi håller vad vi lovar. Leveransen kommer till dig inom avtalad tid. Inte före och inte efter. Dessutom aviserar vi alltid i förväg exakt vid vilken tidpunkt vi kommer. Vår produktionsprocess är väl intrimmad och inget lämnas åt slumpen. Processen styrs enligt ISO 9001 och alla produkter genomgår en kvalitetskontroll före leverans. Vi vet att de produkter som lämnar vår fabrik håller det vi lovar, inte bara med avseende på prestanda men också vad avser funktion. Vi lämnar därför generösa garantier, så som exempelvis 10 års funktionsgaranti och 10 års garanti mot kondens i isolerrutor. Detta förutsätter naturligtvis att våra skötselanvisningar efterföljs.

Så här lyder vår kvalitetspolicy:

LEIABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

  • Personligt ansvar och engagemang samt ansvar för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation.
  • Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.
  • Vårt kvalitetssystem skall uppfylla ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation.
  • Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
  • Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra och mot företaget.

P-märkning

P-märkning

Våra produkter har länge varit P-märkta, där RISE (Research Institutes of Sweden) hela tiden gjort löpande kontroller av vår produktionsanläggning och även testat att fönster och fönsterdörrar uppfyller kraven som kunden kan ha på produkten.

Från den 1 juli 2021 försvann P-märkningen av fönster och dörrar, eftersom Europaparlamentets byggproduktförordning anger att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad EN-standard skall CE-märkas. För fönster är det standarden SS-EN 14351-1 som gäller och nuvarande tolkningar anser att någon annan märkning än CE-märkning får inte förekomma på produkten, när det gäller de prestanda som ingår i CE-märkningen.

När det blev klart att P-märkningen av fönster skulle försvinna, så tog RISE fram en ny certifiering, P-märkt produktion. Där granskar RISE produktionen av fönster, från offert till slutleverans. Detta görs precis som tidigare 2 gånger per år och vi har precis fått vårt certifikat, som du kan hitta i vårt Dokumentarkiv.

CE-märkning

CE-märkning

Våra produkter är CE-märkta. Detta är obligatoriskt för de flesta byggprodukter (t.ex. fönster) inom EU från den 1 juli  2013.
Prestandadeklarationen kan laddas ner här eller från vårt Dokumentarkiv.

QR-koder

Sedan september 2015 har LEIAB infört QR-koder på alla fönster och fönsterdörrar. En etikett med en QR-kod fästs på insidan av alla karmar och placeras så att den på bästa sätt smälter in i produkten. QR-koden kan vara till nytta både vid mottagningskontroll, montering och inte minst för den boende. Fördelen med QR-koden är att det snabbt och relativt enkelt går att få fram en specifikation på produkten. Genom att scanna koden med en sk smartphone får användaren i klartext fram produktens specifikation.

Exempel på innehåll som kan ses är fönstrets produktbeteckning, litterabeteckning, storleken på produkten och leveransdatum. Med denna information är det enkelt att snabbt och korrekt spåra en produkt om det exempelvis behövs reservdelar eller om det finns frågor kring fönstret eller fönsterdörren.

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.