Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Efter leveransen

Ibland behövs det ytterligare stöd efter att våra produkter är levererade. Till detta har vi vår eftermarknadsavdelning som är till för att hjälpa våra kunder med frågor eller eventuella problem de har angående våra produkter.

De saker vi hjälper till med kan vara:

  • Instruktioner eller hjälp att justera våra produkter för optimal funktionalitet.
  • Råd om handhavande och underhåll av våra fönster och fönsterdörrar.
  • Beställning av kompletterande materiel om någon av våra produkter blivit förstörd eller skadad.
  • I de fall det visar sig vara något fel på vår produkt hjälper vi till med reparation eller utbyte av felaktiga komponenter enligt våra garantier.
  • Rekommendationer av lokala hantverkare och kontakt med dem för t.ex. glasbyten eller reparationer.

Vår eftermarknadsavdelning består av personer som har jobbat i vår tillverkning och som har en god kunskap om alla delar av våra produkter. Vid arbeten ute på fältet får de stöd av den personal från vår tillverkning som besitter den bästa kunskapen om den aktuella delen i produkten.

 

Montering

Här finner du våra monteringsanvisningar.

Justering

Här finns bl a korta filmer på hur man justerar våra produkter.

Skötsel

Här finns våra rekommendationer hur du sköter och underhåller produkterna.

Funktion

Här finns dokument och korta filmer på några av produkternas funktioner.

Glas

Här finns information om glas.

Tjänster

Här beskriver vi våra eftermarknadstjänster.

Garantier

Här finns våra generella garantivillkor.

Dokument

Här finns alla dokument för eftermarknaden samlade.

Kontaktformulär

Vårt formulär för eftermarknadsärenden finns här. För att kunna ge dig så snabb och bra hjälp som möjligt ber vi dig vänligen att fylla i kontaktformuläret. Det skapas ett ärendenummer, du får en återkoppling att vi tagit emot ärendet, och du kan följa ärendets hantering.

Reservdelar

Här finns information om reservdelar.

FAQ (vanliga frågor)

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som vi får till oss.

Märkning

På alla produkter som tillverkats av LEIAB finns det på insidan en synlig etikett vid övre hörnet. Sedan september 2015 innehåller etiketten även en QR-kod som gör det möjligt att få fram mer information om produkten. Det finns också ett specifikt nummer (fönster ID) för varje produkt som gör att det går att spåra produkten. Det underlättar i kontakten med oss om du kan ge oss informationen som finns i QR-koden. Då kan vi snabbare ge dig en bättre service.

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.