Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Funktion

Funktion för barnsäkerhet

Barnspärrens funktion

Alla öppningsbara fönster och fönsterdörrar levereras med en barnspärr i handtaget av modell KISI. Barnspärren måste hanteras med ett två-hands-grepp, dvs du behöver trycka in både den övre och den undre spärren samtidigt med ena handen för att kunna manövrera handtaget med den andra handen. Det finns risk att tryckmärken uppkommer på den målade träytan vid barnspärrens båda knappar vid ovarsamt handhavande, ex.vis om man har långa naglar.

Barnspärren ska alltid monteras i låst position i första läget på handtaget. För att ändra position till vädringsläge eller öppningsläge måste man alltid aktivera barnspärren med tvåhandsgreppet.

HOPPE Barnspärr hanteringsinstruktion

 

Funktioner för barnsäkerhet enl BBR för öppningsbara fönster och fönsterdörrar

BBR barnsäkerhet öppningabara fönster och fönsterdörrar med LEIABs kommentarer

 

Funktion låsbart handtag med TBT-funktion

Förutom de vanliga låsbara fönsterhandtagen för sidohängt/ventilationsläge finns det också TBT-fönsterhandtag för fönster med TBT-öppning. TBT betecknar öppningsordningen: Ventilationsläge före sidohängt (Tilt Before Turn).

Det låsbara fönsterhandtaget med TBT-funktion

 

Barnsäkra persienner

För tillvalet persienner levererar LEIAB barnsäkra persienner för byggnader där barn kan vistas. Linsamlaren ska vara placerad som lägst 150 cm från golvet. LEIABs standard för barnsäkra persienner är en vridstång på 25 cm för att vi ska klara kravet att linsamlaren inte hamnar lägre än 150 cm från golvet.

Barnsäkra persienner

 

Kipp-drehfunktion

Kipp-drehfunktion innebär fönster med inbyggd vädringsfunktion som är mycket enklare att  hantera än inåtgående fönster med bultgångjärn och fönsterbroms.

Se den korta filmen om kipp-drehfunktionen genom att klicka på bilden nedan. Då handtaget öppnas i första läget (90 grader) erhålls ett vädringsläge. Med handtaget i nästa öppningsläge (180 grader) öppnas den inåtgående bågen upp på traditionellt sätt för exempelvis fönsterputsning.

Dokument om Kipp-dreh funktionen

Handhavandebeskrivning för fönster med kipp-dreh beslagning

 

Funktion utåtgående fönsterdörr

Funktionen för en utåtgående fönsterdörr visas i filmen nedan.

Vi vill informera om att det är en broms till skillnad mot ett uppställningsbeslag. Bromsens funktion är att bromsa och det ska gå att ändra öppningen trots att bromsen är aktiverad.

Funktion och egenskaper av friktionsbromsar för dörrar och fönster

 

Funktion mötesbåge

Funktionen för en mötesbåge med vanligt handtag i aktiva bågen och en handikappregel i passiva bågen visas i filmen nedan.

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.