Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Glas

Alla produkter från LEIAB innehåller glas från någon av Europas ledande glastillverkare. Du kan i princip få vilket glas du vill i våra produkter. Glasen har olika egenskaper utifrån värmeisolering, solskydd, brandskydd, bullerskydd, personsäkerhet, självrengörande, antikondens, dekor och fasadglas.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.

 

Glassprickor

Glas kan spricka om oturen är framme. Det kan vara yttre påverkan från stötar och slag eller brott pga sättningar i byggnaden eller termiska brott pga temperaturskillnader i glaset. Du kan läsa om detta i dokumentet "Goda råd och fakta om glas".

Tyvärr finns det ingen garanti gällande glassprickor. Glastillverkarna lämnar inga garantier mot glassprickor efter att glaset är monterat i fönstret. Detta pga att sprickbildning normalt uppstår pga faktorer som glastillverkarna inte kan kontrollera eller påverka.

 

Kondens

Kondens är ett fenomen som kan uppstå på dina fönster. Kondens kan uppstå dels på insidan av fönstret, dels mellan innerbåge och ytterbåge för 2+1 och dels utvändigt. Normalt sett beror inte kondens på att det är något fel på fönstret eller fönsterdörren.I de flesta fallen uppstår kondens ett par veckor under hösten och våren under nattetid och försvinner under morgontimmarna då luften värms upp av solen.

Vanligaste orsaken är utvändig kondens som uppstår pga att moderna fönster har en mycket god värmeisolering där yttre glaset får en låg temperatur och möter den kalla natthimlen. Kondens mellan inner- och ytterbågen beror oftast på att varm luft från rummet pressas ut i fönsterkopplet vilket kan bero på ett övertryck i rummet och kan åtgärdas via justering av ventilationen. Invändig kondens beror oftast på att luftcirkulationen är för svag på insidan, avsaknad av radiator, hög luftfuktighet eller felaktigt inställd ventilation.

Det är större risk att få kondens på fönster som är monterade på de övre våningsplanen pga värme och luftfuktigheten invändigt oftast är högre och att yttertemperaturen är lägre ju högre upp du kommer i byggnaden. Att det inte var lika stor risk för kondens på dina gamla fönster beror på att de inte var lika energieffektiva (och släppte ut mer värme till det yttre glaset) som nya fönster är. Kondensrisken utvändigt minskar om glas med antikondensbeläggning installeras ytterst.

Fönster och fönsterdörrar från LEIAB tål kondens utan att påverkas negativt. Den utvändiga delen består helt av glas och aluminium och varken glas eller aluminium påverkas negativt av kondens eller fukt. Den invändiga delen består av trä som är målat med en vattenbaserad utomhusfärg som också tål både kondens och fukt i rimlig omfattning.

Du kan läsa mer om kondens i dokumentet "Kondens".

 

Besiktning av glas

Glas är en naturprodukt bestående av bl.a. sand, soda och kalk. Även om råmaterialen rengörs noggrant, kan det inte undgås att orenheter, i enskilda fall kan ge upphov till punktfel i glaset. Det är tillåtet med en viss del punktfel. Orenheter och andra fel som bara är synliga under viss årstid, i ett bestämt ljus eller på bestämd tidpunkt på dagen, är inte reklamationsgrundande.

Besiktning utförs så här: Betraktelseavstånd 3 m i normalt dagsljus, utan direkt solljus som förstärker eventuella fel. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

LEIAB följer Svensk Planglasförenings riktlinjer gällande kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas. Dokumentet "Goda råd och fakta om glas" ger en bra grund för förståelsen om glas och de fullständiga riktlinjerna finns att läsa i dokumentet "Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas".

 

Dokument om glas

Goda råd och fakta om glas

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, juni 2011

Kondens

Utvändig kondens

Varför glas spricker

Putsning och rengöring av glas

 

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.