Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

FAQ (vanliga frågor)

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som vi får till oss.

Var hittar jag information om montering, justering och skötsel?

Se respektive flik under eftermarknaden för montering, justering och skötsel.

 

Hur gör jag anmälan om garantifel (reklamation)?

Den som vill anmäla ett garantifel ska anmäla felet till den man köpt produkten av. Innan felanmälan görs måste den som gör anmälan försäkra sig om att felet beror på ett fel i tillverkningen, dvs att felet fanns på produkten vid leveransen. Fel som exempelvis uppstått pga felaktigt handhavande eller bristande underhåll är inga fel som omfattas av garantin.

Anmälan av garantifel ska göras via vår ärendehantering, som finns här. För att kunna ge dig så snabb och bra hjälp som möjligt ber vi dig vänligen att fylla i formuläret. Det skapas ett ärendenummer, du får en återkoppling att vi tagit emot ärendet, och du kan följa ärendets hantering.

 

Vilka är de vanligaste reklamationsärendena?

1. Produkten fungerar inte så bra som man kan förvänta sig.

Vanligt problem: Monteringen av produkten är inte helt rätt.

Åtgärd: Se till att produkten monterats rätt i våg, lod och diagonal. Se monteringsanvisningar under fliken montering. Fönsterbågen och dörrbladet kan även justeras för perfekt funktion. Se justeringsanvisningar under fliken justering.

2. Glassprickor eller glasdefekter

Vanligt problem: Ovarsam hantering av produkten kan leda till glassprickor. Ett visst mått av glasdefekter är tillåtna och räknas inte som ett fel. Se mer under fliken glas.

Åtgärd: Utbyte av sprucket glas bokas med glasmästare.

 

Hur byter man glaslisten på produkter med invändig glasning?

Kontakta vår personal på eftermarknaden så ger de er information om hur glaslist mm kan bytas ut.

 

Hur stor avvikelse på diagonalmåttet går det att justera produkten för i ett montage av karmen som inte är helt perfekt?

Om montaget inte är helt korrekt är våra produkter förlåtande till en viss gräns. Dvs det går att justera gångjärnen så att det blir en tät och säker lösning. Ett fönster i storlek 14 x 14 kan monteras upp till 4 mm fel avseende diagonalmåttet och justeras utan att montaget måste ändras. Avviker diagonalmåttet mer än 4 mm måste montaget ändras.

 

Vad innebär barnsäkra persienner?

Alla persiennkomponenter är barnsäkra (dvs delbar klocka och en linsamlare där linsamlaren monteras ca 10 cm nedanför vridstången). Vi erbjuder våra kunder två alternativ på  placeringen av persiennerna:

  • Standardalternativet med 25 cm vridstång: Barnsäkra persiennkomponenter placerade på barnsäkert avstånd minst 150 cm över golvnivån. (Dvs med användande av 25 cm vridstång för alla produkter). För de flesta fönstren som monteras 220 cm i överkant från golvnivån innebär det att vridstången hamnar ca 175 cm över golvnivån vilket de allra flesta personerna kan nå.
  • Alternativ med 50 cm vridstång: Barnsäkra persiennkomponenter placerade på kortare avstånd än 150 cm över golvnivån. (Dvs med användande av 50 cm vridstång för alla produkter)

Det finns olika tolkningar kring om linsamlaren alltid måste sitta minst 150 cm ovanför golvnivån eller om det räcker med att alla persiennkomponenterna är barnsäkra oavsett var de placeras över golvnivån.

Om det inte skrivs in något i orderbekräftelsen gällande persienner så är det standaralternativet med 25 cm vridstång som gäller. I annat fall måste det skrivas in att vridstången ska vara 50 cm. I undantagsfall kan vi även leverera produkter med 70 cm vridstång.

 

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.