Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

LEIABs historik

Nedan kan du läsa om några milstolpar i företagets historik.

1982

LEIAB Lundberg och Eriksson Industri AB bildas av Roland Lundberg och Håkan Eriksson, som tidigare arbetat på Vimmerbyföretaget Starfönster. Förkortningen LEIAB kommer från Lundberg och Eriksson Industri AB.

1983

Tillverkning av träkomponenter till H-fönstret startar.

1985

Flytt från Rumskulla till nuvarande fabriken i Mariannelund. Företaget har 10 anställda.

1986

Tillverkning av kompletta fönster startar och de första LEIAB-fönstren av fönstermodell Standard levereras till en fastighet på Stora Torget i Vimmerby .

1987

K-Svets Förvaltnings AB förvärvar bolaget.

1990

Fönstermodell Epok lanseras.

1992

Kontoret byggs och inreds för 12 arbetsplatser. På samma yta har vi idag 19 arbetsplatser.

1995

P-märkning av fönster och fönsterdörrar.

1996

Leveranser till Storbritannien och främst London får en större omfattning. Nytt leveransrekord på 12 000 fönster och fönsterdörrar och faktureringen överstiger 50 Mkr. Företaget har 40 anställda.

2000

Fönstermodell Haga lanseras.

2006

Fabriken byggs till med 2 500 m² som idag är vår aluminiumavdelning. En ny generation av utåtgående fönsterdörrar lanseras. En stor maskininvestering i en automatiserad träline genomförs. Nytt leveransrekord på 33 000 fönster och fönsterdörrar och faktureringen överstiger 100 Mkr. Företaget har 100 anställda.

2008

Företaget når högsta kreditvärdigheten AAA, vilket vi haft alla år sedan dess.

2014

Företaget tar den hittills största ordern på fler än 3 000 fönster och fönsterdörrar, som till slut uppgick till 22 Mkr, till Maiden Lane i London. Flera av produkterna är nyutvecklade produkter med en hög ljudreduktion.

2015

Hemsidan uppgraderas, med en fokusering på att visa produkter och referenser, samt att det ska vara enkelt att hitta information om företaget och produkterna. Animerade filmer om fönster och fönsterdörrar skapas. Det finns bilder på fler än 1 000 referensobjekt.

2016

Den nya fönstermodellen Royal med dolda dräneringshål lanseras. Tillbyggnad av kontoret med 10 arbetsplatser och 4 000 m² lageryta för inkommande material. Fönstermodell Standard byter namn till Stil. Alla produkter förses med QR-koder. Nytt leveransrekord på 53 000 fönster och fönsterdörrar och faktureringen överstiger 200 Mkr. Företaget byter namn till LEIAB Fönster AB.

2017

Leverans av företagets näst största order på 18 Mkr avseende ca 1700 fönster och fönsterdörrar till Material Store i London med höga ljudkrav. Det gamla kallagret rivs och fabriken byggs till med 2 200 m² och vi får därmed en fabrik med ca 10 000 m² produktionsyta. Nytt leveransrekord på 57 000 fönster och fönsterdörrar. Företaget har 150 anställda. Företagets hittills största investeringsprogram på drygt 50 Mkr har kommit halvvägs.

2018

Nya maskiner installeras för att kunna fördubbla produktionskapaciteten upp till 100 000 fönster per år. En ny automatiserad måleriline tas i bruk under andra halvåret och i slutet av året installeras en ny träline. Den nya trälinen är företagets hittills största maskininvestering. Samtliga produktmodeller (Royal, Epok, Stil och Haga) uppgraderas med bland annat bättre anslutningsmöjligheter och kan erbjudas med dolda dräneringshål. Det finns bilder på fler än 1 500 referensobjekt.

2019

Den nya trälinen tas i bruk och inkörning pågår under stora delar av året. Under året har många olika produkttester genomförts avseende bl a täthet, ljudreduktion och brand. Det stora investeringsprojektet som startades under 2017, med målsättning att dubblera produktionskapaciteten,  avslutas med att ca 50 nya P-platser färdigställs. Nu har vi byggnader och maskinpark för att kunna producera dubbelt så många fönster och fönsterdörrar mot produktionsnivån 2019.

2020

Ett för LEIABs del utmanande år med lägre produktionsvolymer än normalt, till följd av coronapandemins effekter med förseningar för såväl fönsterbyten som nyproduktion, samt osäkerheten kring Brexit som påverkar försäljningen till den Engelska marknaden negativt. Vi inför extra infästningshål i våra produkter för möjlighet till ett bättre montage. Vi fortsätter att genomföra många produkttester, bl a tester kring förbättrat inbrottsskydd i produkterna. Det finns bilder på fler än 2 000 referensobjekt.

2021

Efter att Brexit nu är genomfört börjar vi se en ökad aktivitet på den Engelska marknaden gällande behovet av fönster och fönsterdörrar. LEIAB får i början av året två nya stora ordrar till London med ett ordervärdet på ca 21 Mkr som innehåller den nya beslagsfunktionen "parallell öppning".
Efter ett för LEIABs del utmanande år 2020 med lägre produktionsvolymer än normalt, till följd av coronapandemins effekter med förseningar för såväl fönsterbyten som nyproduktion, blickar vi nu fram mot en välfylld orderstock och full fart i produktionen igen.

2022

Ett år präglat av negativa effekter av ukrainakriget. Kraftigt stigande materialpriser och även materialbrister. Även ett år med många produktnyheter såsom det nya beslaget parallell öppning, ny utåtgående fönsterdörr, en ny innerbåge Lyra och ett nytt persiennbeslag. Trots utmaningarna med ukrainakrigets effekter lyckas LEIAB sätta rekord avseende både försäljning och fakturering. Det brutna räkenskapsåret innebar en fakturering på 275 Mkr. Det tidigare rekordet var på 244 Mkr.

2023

Året börjar med att LEIAB får företagets hittills största order - The Green Quarter på 40 MKr till London. Den avser 4500 fönster och fönsterdörrar till ett nytt bostadskvarter ca 4 km från storflygplatsen Heathrow. Sverige går mot lågkonjunktur och bostadsbyggandet bromsar in till följd av stigande räntekostnader. Intresset för fönsterbyten ökar utifrån ökande energikostnader för bl a uppvärmning av bostäder.