Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Epok

Sidohängda fönster

LIF1271, inåtgående fönster 2+1-glas

Karmdjup:
127 mm
Ljudreduktion:
40 - 50 dB
U-värde:
0,9 - 1,2 W/m²K
Hämta som pdf

Produkten i 3D

Produktbilder

Referenser

Projektnamn Aschebergsgatan 27
Kund Fiskebäcks Byggnads AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok
Projektnamn Bävern i Trelleborg
Kund Alsinge Vallen AB
Ort Trelleborg
Fönstermodell Epok
Projektnamn Herkules
Kund Skanska Direkt AB
Ort Trollhättan
Fönstermodell Epok
Projektnamn Kv. Yrket
Kund Servicekuben AB
Ort Malmö
Fönstermodell Epok
Projektnamn Metropol
Kund Allbygg i Höganäs AB
Ort Helsingborg
Fönstermodell Epok
Projektnamn Nedre Fogelbergsgatan 6
Kund Kungälvs Trävaru AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok
Projektnamn Sjöboden
Kund Mockfjärds Fönsterentreprenad AB
Ort Sundbyberg
Fönstermodell Epok
Projektnamn Viktoriagatan, Strandgatan
Kund Bygg Sjögren i Halmstad AB
Ort Halmstad
Fönstermodell Epok
Projektnamn Vårboskolan
Kund Skanska Direkt AB
Ort Malmö
Fönstermodell Epok