Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet

LEIAB ligger i en bygd som präglas av småländsk envishet, noggrannhet och lojalitet. Flera av våra medarbetare har varit med sedan starten och har därmed byggt upp en hantverksmässig skicklighet. Detta i kombination med modern produktionsteknik, en intrimmad process med tydlig ansvarsfördelning och väl inarbetade underleverantörer har bidragit till att vi idag har en leveransprecision och kvalitet som få kan mäta sig med.

Vi håller vad vi lovar och erbjuder generösa garantier

Vi erbjuder våra kunder en värdesäker och trygg investering. Och vi håller vad vi lovar. Leveransen kommer till dig inom avtalad tid. Inte före och inte efter. Dessutom aviserar vi alltid i förväg exakt vid vilken tidpunkt vi kommer. Vår produktionsprocess är väl intrimmad och inget lämnas åt slumpen. Processen styrs enligt ISO 9001 och alla produkter genomgår en kvalitetskontroll före leverans. Vi vet att de produkter som lämnar vår fabrik håller det vi lovar, inte bara med avseende på prestanda men också vad avser funktion. Vi lämnar därför generösa garantier, så som exempelvis 10 års funktionsgaranti och 10 års garanti mot kondens i isolerrutor. Detta förutsätter naturligtvis att våra skötselanvisningar efterföljs.

Så här lyder vår kvalitetspolicy:

LEIABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

  • Personligt ansvar och engagemang samt ansvar för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation.
  • Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.
  • Vårt kvalitetssystem skall uppfylla ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation.
  • Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
  • Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra och mot företaget.

P-märkning

P-märkning

Våra produkter är P-märkta och kontrolleras regelbundet av RISE, Research Institutes of Sweden i Borås. P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- och myndighetskrav men också i många fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar.
Detta innebär dels krav på funktionen (luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, öppnings- och stängningskraft, värme- isolering, hållfasthet m.m.), dels krav på ingående material och komponenter (träprofiler, isolerrutor, tätningslister, fogmassor, beslag etc). Dessutom ställs krav på att vi genomför en egenkontroll av vår produktion och detta övervakas av RISE genom kontrollbesök och stickprovskontroll av våra produkter.
Att fönstren är P-märkta kan du se på etiketten som sitter på alla våra levererade produkter.

CE-märkning

CE-märkning

Våra produkter är även CE-märkta. Detta är obligatoriskt för de flesta byggprodukter (t.ex. fönster) inom EU från den 1 juli  2013.
Prestandadeklarationen kan laddas ner här eller från vårt Dokumentarkiv.

QR-koder

Sedan september 2015 har LEIAB infört QR-koder på alla fönster och fönsterdörrar. En etikett med en QR-kod fästs på insidan av alla karmar och placeras så att den på bästa sätt smälter in i produkten. QR-koden kan vara till nytta både vid mottagningskontroll, montering och inte minst för den boende. Fördelen med QR-koden är att det snabbt och relativt enkelt går att få fram en specifikation på produkten. Genom att scanna koden med en sk smartphone får användaren i klartext fram produktens specifikation.

Exempel på innehåll som kan ses är fönstrets produktbeteckning, litterabeteckning, storleken på produkten och leveransdatum. Med denna information är det enkelt att snabbt och korrekt spåra en produkt om det exempelvis behövs reservdelar eller om det finns frågor kring fönstret eller fönsterdörren.

Produkt- och företagspresentation

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.