Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Intervjuer

Skanska

Jörgen Carlsson

”Den lokala närvaron är värdefull” Jörgen Carlsson, projektchef på Skanska i Lundaregionen, har varit kund hos Leiab under ett tiotal år. Han sätter bl a stort värde på företagets lokala närvaro med säljare i Skåne. - Det är lättare att diskutera frågor och olika lösningar om säljaren snabbt kan komma ut och titta på plats, istället för att vi ska sitta och diskutera saken på telefon, säger han. Han berömmer också Leiab för att de alltid är noga med att svara på offerter inom föreskriven tid. Han beställer Leiabs olika modeller till sina projekt som kan vara alla typer bostäder, förvaltningsbyggnader etc. - Det är ett bra fönster som lever upp till våra och kundernas krav. Priset ligger ofta rätt, det är snyggt och kvaliteten är bra. Det är sällan som vi har några reklamationer, och i de fall det förekommer ställer alltid Leiab upp och åtgärdar det på ett snabbt och bra sätt. - Deras lösning med trä mot aluminium fungerar bra. Vi har aldrig haft några problem med denna lösning i våra projekt, poängterar Jörgen Carlsson.

Bilder