LEIABs största order hittills

LEIAB har fått sin största order på fönster och fönsterdörrar hittills. Ordern omfattar ett flertal byggnader för ett nytt bostadskvarter i centrala London.

Fler än 3 000 fönster

Den stora ordern är på ca 16 Mkr och omfattar fler än 3 000 produkter såsom fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Ordern omfattar ett flertal byggnader inkluderat ett högre hus på 20 våningar för ett nytt bostadskvarter i centrala London. Kvarteret är beläget bara några kilometer från Piccadilly Circus. LEIAB har genom åren levererat ett flertal relativt stora projekt till London.

Många referensobjekt

LEIAB har satsat en hel del på en uppdaterad hemsida där bl a produkterna presenteras på ett lättillgängligt sätt, inkluderat bilder på fler än 800 referensobjekt från främst Sverige och England. Genom att presentera ett stort antal referensobjekt med bilder har kunder och arkitekter en stor möjlighet att se hur LEIABs olika produkter ser ut för olika byggnader.

Det känns extra roligt för denna stora order att det är en ny kund som har hittat oss, och kontaktat oss, genom att först studera vår hemsida med våra referensobjekt.

Vi har arbetat i mer än åtta månader för att få denna stora order i hamn. Kunden har besökt flera av våra referensobjekt i London och även besökt LEIABs fabrik och huvudkontor i Mariannelund. LEIAB har även haft personal på plats i London ett flertal gånger.

Många kunder uppskattar att vi kan erbjuda ett underhållsfritt aluminiumfönster på utsidan med trä på insidan. Engelsmännen gillar även generellt skandinavisk design. För detta stora projekt ställde även kunden tuffa krav på att fönster och fönsterdörrar skulle reducera ljudnivån.

I de större städerna förtätas bebyggelsen och det ställs allt mer krav på att produkterna ska stänga ute oljud från bil- och tågtrafik och nöjesställen.

LEIAB kunde presentera ett koncept av produkter som uppfyller de tuffa ljudkraven, och har även genomfört olika tester som påvisar produkternas prestanda. Den här gången fick vi anstränga oss särskilt mycket för att kunna möte de tuffa ljudkraven med bibehållen god funktion och design.

Den stora ordern ska levereras närmaste halvåret och leder i sig inte till några nyanställningar. LEIAB har normalt en lågsäsong under vintern och med denna order har vi större möjligheter att bereda vår personal arbete under lågsäsongen.

Vi är glada för den stora ordern som bevisar att LEIAB är ett företag som även kan hantera stora fönsteraffärer med relativt komplexa produkter. Vi har även sedan en tid tillbaka ökat kapaciteten i produktionen, via både några fler anställningar och nya maskiner, så vi står väl rustade för att kunna leverera både stora och små ordrar framöver.

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Mariannelund 2014-09-09


Mvh

Johan Pettersson
VD LEIAB

johan.pettersson@leiab.se
tel vxl: + 46 (0)496 - 70 700
tel direkt + 46 (0)496 - 70 711
mob + 46 (0)70 - 62 107 11