LEIAB fönster med uppdaterad produktsida

Har du upptäckt LEIABs olika fönstermodeller? LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

Om du klickar på bilden ovan får du se information om vår storsäljare Haga med kipp-drehbeslag. Produkterna visas först enligt grundutförandet och du ser även vilka alternativa profiler som finns att välja till produkten. Dessutom finns det exempel på flerluftare och tillbehör. För produkter med kipp-dreh visas även kipp-drehfunktionen med ett litet filmklipp för vädrings- respektive putsläge.

Naturligtvis finns det även ritningar, produktfaktablad, byggvarudeklarationer och byggvarubedömningar på produkterna.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.

Referensobjekt nära dig

LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter. På LEIABs hemsida (www.leiab.se) kan du söka fram referensobjekt med LEIABs produkter. Varje röd markering i kartan visar en fastighet med fönster och fönsterdörrar från LEIAB. För varje referensobjekt finns en kortfattad information om produkterna och var du hittar referensobjektet. För fler än 800 fastigheter finns det även bilder på fastigheten och produkterna.

Gå gärna in på vår hemsida, www.leiab.se, och sök fram vilka referensobjekt som finns nära dig.

Ovanstående är ett exempel på hur referensobjekten presenteras på vår hemsida. Exemplet är ett fönsterbyte till LEIABs modell Epok för Ugglevägen 28 i Nacka.

Om du klickar på bilden ovan får du se större bilder på fönstren på Ugglevägen.