LEIABs fönster i Vallastaden i Linköping

LEIAB har fått förmånen att få leverera fönster till PEABs nybyggda kvarter i Vallastaden i Linköping. Den nya stadsdelen ingår i bomässan Bo- och Samhällsexpo 2-24 september Vallastaden 2017. Expot visar framtidens sätt att bygga, bo och leva.

"På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad."
[källa: vallastaden2017.se]

PEABs kvarter i Vallastaden

PEAB bygger 136 lägenheter i Vallastaden, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. LEIAB har levererat ca 700 fönster och fönsterdörrar av modell Haga till de olika husen som PEAB byggt.

Produkterna kännetecknas av bl a olika utvändiga kulörer, är i hög grad utrustade med kipp-drehbeslag och har en hög ljudreduktion. God design, säkerhet, vädringsfunktion och utestängning av buller är egenskaper som fönster både i dag och i framtiden behöver vara utrustade med. Om du klickar på bilden ovan, eller söker på referenser på LEIABs hemsida, får du se fler bilder på fönstren i Vallastaden.

Har du upptäckt LEIABs olika fönstermodeller? LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Fönstermodell Haga

Designmässigt har fönstermodell Haga en lite mjukare framtoning än modell Stil. Skillnaden är ett enda penndrag på ritningen som gav ett karmdjup på ytterligare fem millimeter. Det lilla trappsteget på karmens utsida innebar designmässigt en stor skillnad eftersom fönstret fick ett  annorlunda linjespel där skuggbildningarna skapade mer liv och rörelse. En spänning som gav ett modernare intryck och som fått många arkitekter att gilla designen. Med sin mjukhet och moderna känsla väljer fler Haga vid fönsterbyte eller nybyggnation av till exempel bostäder. Haga är vår verkliga storsäljare och passar in i många byggnader.

Fabriksutbyggnaden pågår

Fabriksutbyggnaden på 2200 m² för att vi på sikt ska kunna dubblera maxkapaciteten upp till 100 000 fönster per år pågår. Invigningen av byggnaden närmar sig. Vi räknar med att den nya byggnaden är inflyttningsklar under oktober 2017. Därefter börjar arbetet med att installera ett nytt måleri och göra förberedelser för att kunna installera nya maskiner och arbetsplatser.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.