LEIAB fönsters första order med dynamiskt solskydd

LEIABs första order med ett dynamiskt solskydd kommer från PEAB och avser 51 fönster till Balderskolan i Skellefteå. Med dynamiskt solskydd menas att solskyddet kan varieras steglöst i glaskassetten med hjälp av en mycket låg elektrisk spänning. Det dynamiska solskyddsglaset kommer från ChromoGenics och är deras ConverLight glas.

Den stora fördelen med ett dynamiskt solskydd är att det går att variera graden av solskydd utifrån rådande väderleksförhållanden. Vid starkt solljus kan ett solskydd i nivå med ett par mörka solglasögon uppnås om man vill. En mulen dag vill man ofta få in så mycket solljus som möjligt och då är det bara att ändra på glasets solskyddsförmåga så att det i princip blir som ett vanligt floatglas utan solskydd.

Behovet av komfortkyla minskar under soliga och varma dagar om solskyddet används. På samma sätt går det att minska behovet av uppvärmning under vinterhalvåret om solskyddet används i mörkt läge under exempelvis nattetid. Då stannar värmen i rummet kvar på ett bättre sätt.

Det dynamiska solskyddet kan också vara ett alternativ till ett fast solskydd utanpå fasaden om det av olika anledningar inte går eller passar att arbeta med fasta solskydd.

ConverLight glaset kan koppas till en centralenhet och det går att styra solskyddet automatiskt utifrån olika parametrar eller manuellt om man vill. Finns det några nackdelar med ett dynamiskt solskydd? Den mest uppenbara är att det kostar en extra slant att köpa in dem i jämförelse med ett vanligt statiskt solskyddsglas.

Mer information om ConverLight finns på ChromoGenics hemsida.

LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Balderskolan - om- och tillbyggnad

Gymnasieskolan Balderskolan i Skellefteå får en tillbyggnad på 500 m² i två plan som kommer innehålla expedition, personalrum och klassrum. Det görs även ombyggnationer av befintliga byggnader med bl a fönsterbyten. Flera av fönstren utrustas med ConverLight glas. Om- och tillbyggnaden ingår i ett projekt där bl a tre gymnasieskolor ska bli två.

De levererade fönstren av LEIABs fönstermodell Haga med ConverLight glas är av två typer. Ett är ett fast fönster innehållande en 3-glaskassett och det andra är ett kombinationsfönster, också med 3-glaskassetter, med ett fast fönster och en öppningsbar båge i samma karm. Sammanlagt är det 77 glaskassetter med ConverLight glas. Bilden till höger visar utsidan av kombinationsfönstret. Klickar du på bilden så visas fler bilder av kombinationsfönstret till Balderskolan.

 

Balderskolan - fönsterbyte i C-huset

Ett fönsterbyte till nya fönster från LEIAB med ConverLight glas har genomförts under sommaren 2016 i C-husets fasad mot söder. C-husets undervisningslokaler byggdes i mitten av 70-talet och genomgår en ombyggnad. Klickar du på bilden ovan så får du se fler bilder av de nya fönstren i C-huset.

Balderskolan - tidigare etapp

LEIABs fönster finns även installerade i Balderskolan i en tidigare etapp av ombyggnader under 2014-2015. Det är 46 st fönster av LEIABs modell Haga.

Om du klickar på bilden till vänster får du se fler bilder av fönstren i Balderskolan.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.