LEIAB Fönster önskar God Jul och Gott Nytt År 2017

Från LEIAB fönster vill vi önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar alla kunder och leverantörer för det gångna året. År 2016 har varit ett starkt år för LEIAB med bland annat en tillströmning av nya kunder. Vår försäljning och produktionsvolym har ökat med nästan 20%. (Samma ökningstakt som vi även hade 2015). Under 2017 tar vi sikte på att kunna leverera ännu fler fönster och fönsterdörrar. Som vanligt i rätt tid och med mycket god kvalitet.

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete 2017. God Jul!

Kapacitetsökning

Under 2016 har vi investerat i ett flertal maskiner och utrustningar för att kunna öka kapaciteten. Den senaste maskinen, en bearbetningsmaskin för aluminiumprofiler från Emmegi, visas ovan. Senaste två åren har ett investeringsprogram på drygt 20 Mkr genomförts. Vi har nu kommit i mål med de investeringarna och har tagit sikte mot att öka kapaciteten ytterligare.

Vi är glada över den starka volymtillväxt vi upplevt senaste åren och vi har en ambition att fortsätta med åtgärder för att både öka kapaciteten och minska leveranstiderna.

Levererade antal luft

Slutet av förra högkonjunkturen inom byggsektorn år 2007-2008 var ett starkt år för LEIAB som för många andra inom vår bransch. Sedan följde några år med lägre volymer pga finanskrisens svallvågor, samt även utmaningar inom LEIABs försäljningsorganisation, i kombination med en stark svensk krona som gjorde exporten problematisk. Sedan ett par år tillbaka är vi åter i en tillväxtfas och vi har ett bra produktsortiment och en organisation som klarar av de ökande krav och förväntningar som finns på fönster och fönsterdörrar.

Vi är glada över att allt fler arkitekter och beställare väljer produkter från LEIAB. Nu är det upp till bevis för oss att också klara av att korta leveranstiderna.

Några milstolpar 2016

• Royal - introduktion av en ny fönstermodell med dolda dräneringshål.

• Stil - namnbyte från tidigare fönstermodell Standard.

• Dynamiskt solskydd - den första leveransen av fönster med det dynamiska solskyddsglaset ConverLight  från ChromoGenics.

• Gångjärn fönsterdörrar - nytt förbättrat gångjärn med en ny design som bland annat ger förbättrad täthet genom att vi inte behöver fräsa bort material i dörrbladet.

• Nya maskiner och utrustningar - exempelvis en ny putsmaskin och en ny bearbetningsmaskin och invigning av en tillbyggnad av kontoret.

• Hemsidan - uppdaterad och förbättrad hemsida.

• Leveransrekord - 2016 är ett rekordår gällande tillverkning och leveranser.