LEIAB fönster ökar kapaciteten

Vi är glada över att fler och fler arkitekter och beställare väljer någon av LEIABs olika fönstermodeller. En stark orderingång leder till behovet att kunna öka kapaciteten i fabriken för att vi ska kunna erbjuda så korta leveranstider som möjligt.

Nuvarande kapacitet på ca 50 000 fönster och fönsterdörrar per år ska ökas till ca 60 000 per år. Ett led i detta är en investering i en ny träbearbetningsmaskin. Den nya maskinen är LEIABs näst största maskininvestering så här långt. Investeringen är på mer än 5 Mkr. Maskinen som är ca 15 m x 7 m x 2 m stor kommer att kunna klara av att bearbeta träkomponenterna till alla LEIABs olika fönstermodeller utifrån hur respektive kund vill ha fönstren tillverkade. Alla produkter som LEIAB tillverkar är kundorderspecifika, dvs med de mått i mm som kunden vill ha och med det innehåll och tillval som kunden önskar.

Den nya maskinen beräknas installeras hos LEIAB i Mariannelund under juni 2015 och vara i full drift några veckor efter installationen. LEIABs produktion påverkas inte negativt under installationen eftersom alla befintliga maskiner  fortsätter att producera som vanligt. Den nya maskinen kommer att installeras på en tom yta i fabriken i anslutning till övriga befintliga maskiner.

LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Nya träbearbetningsmaskinen

Bilden till vänster visar maskintypen som LEIAB valt. Träbearbetningsmaskinen kommer att utformas utifrån LEIABs behov. När maskinen är på plats kan kapaciteten i fabriken öka från ca 50 000 produkter per åt till ca 60 000.

Se vår hemisda - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in- eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.