LEIAB fönster med historien bakom nya Royalmodellen

Historien bakom LEIABs nya Royalmodell är ganska enkel och självklar sett med lite distans. Under de senaste åren har vi fått allt fler frågor kring hur dräneringshålen kan göras mindre framträdande - helst vara dolda. Det gäller främst för fönsterbyten i äldre och "pampigare" fastigheter där valet är fönster i en ljus kulör. Med en mörk kulör försvinner dräneringshålens framträdande roll.

Vi blev även utmanade under 2015 av några arkitekter att ta fram en stilren design på ett fönster med dolda dräneringshål till ett nytt exklusivt bostadsområde i London alldeles nära Themsen.

Tillsammans med arkitekterna för det nya bostadsområdet Royal Wharf tog vi fram fönstermodellen Royal. Utmaningen bestod inte bara i designen, dolda dräneringshål och dolda intag för ventiler, utan även att det skulle gå att tillverka relativt stora, och därmed tunga produkter, som ska fungera bra under många års användande.

Vi tror att Royalmodellen kan bli en framtida storsäljare till såväl fönsterbyten som nyproduktion för projekt där det ställs höga krav på både design och prestanda.

Fönstermodell Royal till Royal Wharf i London

I England är det vanligt med 3-glasprodukter. Den första produkten i Royalmodellen blev följaktligen ett inåtgående fönster med en 3-glaskassett. Sedan följde fastkarm, utåtgående fönsterdörrar och kombinationsfönster med såväl öppningsbara produkter som fasta produkter i samma karm.

Om du klickar på bilden ovan får du mer information om Royal med 3-glaskassett.

Royal Wharf Townhouses

Bostäderna i Royal Wharf har en generös takhöjd. De helglasade fönstren och fönsterdörrarna ska klara av en höjd på minst 2500 mm med en god funktion under många års användande. Med tanke på de relativt höga ljudkraven och krav på personsäkerhet och solskydd är glasen relativt tunga. De största enheterna väger ca 300 kg per styck.

Under 2016 kommer LEIAB leverera fler än 1100 produkter ur Royalmodellen till olika fastigheter inom området Royal Wharf.

Om du klickar på bilden ovan får du se fler bilder över Royal Wharf.

Royal kombinationsfönster insida

Bilden till vänster visar insidan av ett kombinationsfönster av modell Royal med två fasta glas och ett öppningsbart i samma karm.

Lägg även märke till att det är möjligt att få ett inåtgående fönster med handtag i bottenstycket. Den öppningsbara bågen är även utrustad med dreh-kipp för vädringsfunktion.

Royal kombinationsfönster utsida

Bilden till höger visar kombinationsfönstret sett utifrån med dolda dräneringshål och dolda intag för luften till fönsterventilerna.

Karmyttermåttet för den visade produkten är 1260 x 2500 mm.

LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Fönstermodell Royal som 2+1

Royal kan som med alla andra fönstermodeller från LEIAB erhållas antingen som 2+1 eller med 3-glas. För den svenska marknaden kommer Royal i form av 2+1 varianten troligtvis bli vanligare än med 3-glas. Bilden ovan visar 2+1 varianten.

Om du klickar på bilden ovan får du mer information om Royal 2+1.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.