LEIAB fönster kan rita upp ditt fönster i 3D

Ibland skulle det vara bra om det gick att få en bild på hur fönstret kommer att se ut i fasaden innan man bestämmer sig för att föreskriva eller beställa fönstret eller ej. Nu kan du få en 3D bild om du vill. Vi erbjuder oss att kostnadsfritt rita upp valfria fönster och fönsterdörrar i 3D ur vårt sortiment. Du bestämmer modell, storlek, form, färg, fasad etc. Hör av dig till din säljkontakt med vilken, eller vilka, produkter du skulle vilja få en 3D bild av, så får du dina kostnadsfria 3D bilder inom några dagar. Du hittar kontaktuppgifter till våra säljare på vår hemsida under fliken kontakter.

Har du upptäckt LEIABs olika fönstermodeller? LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige. Alla produkter har trä på insidan med en hög nivå på ytbehandlingen. Nedan visas några exempel på fönster som vi ritat upp i 3D.

Fönstermodell Stil i 3D som enluftare i putsad fasad

Bilden ovan visar en 3D bild av LEIABs fönstermodell Stil, placerad i en putsad grå fasad. Utförandet i bilden är ett öppningsbart fönster i storlek 1230 x 1480 mm med olika kulörer på ytterbåge och karm. Kulörerna kan erhållas i valfri RAL eller NCS-kulör. Klickar du på 3D bilden får du mer information om fönstermodell Stil.

Designmässigt kännetecknas Stil av en slät utsida där karm, båge och glas ligger i samma liv. Stilrenheten och intrycket av enkelhet passar väl ihop med den moderna tidens design. Stil används mer och mer i nyproduktion.

Referensobjekt fönstermodell Stil

På vår hemsida kan du se bilder från fler än 1300 fastigheter med fönster från LEIAB. Därmed finns det även goda möjligheter till att vi ska kunna presentera referensobjekt som innehåller liknande fönster som det vi ritar upp till dig i 3D. Brf Skridskoåkaren i Sollentuna innehåller liknade fönster som det som visas i 3D bilden ovan för Stil. Om du klickar på bilden till höger får du se fler bilder på fönstren i Brf Skridskoåkaren.

Fönstermodell Royal i 3D som mötesbåge i putsad fasad

Bilden ovan visar en 3D bild av en mötesbåge av LEIABs fönstermodell Royal, placerad i en
putsad vit fasad. Utförandet i bilden är en mötesbåge (dvs ett öppningsbart fönster med en aktiv och en passiv båge utan någon mittpost) i storlek 1230 x 1480 mm med olika kulörer på ytterbåge och karm.
Kulörerna kan erhållas i valfri RAL eller NCS-kulör. Mötesbågens fördel är att ljusinsläppet blir större jämfört med ett tvåluftsfönster med mittpost. Klickar du på 3D bilden får du mer information om fönstermodell Royal.

Royal är vår senaste modell och den bygger på Epokmodellen. Skillnaden designmässigt är att Epokmodellens allmogeinspirerade design, för Royal är utbytt mot en rak och elegant design. Royal har även dolda dräneringshål.

Referensobjekt mötesbåge

3D bilden ovan på mötesbågen är uppritad med fönstermodell Royal. Vi har än så länge inte något referensobjekt med bilder på mötesbågar i olika kulörer med Royal. Däremot finns det en fastighet på Carl Gustavs Väg i Malmö, som genomförde ett fönsterbyte under 2015 till LEIABs modell Epok, med olika kulörer på ytterbåge och karm som liknar mötesbågen i 3D av Royal. Om du klickar på bilden till vänster får du se fler bilder på fönstren.

Fönstermodell Stil i 3D som tvåluftare i träfasad

3D bilden ovan visar ett öppningsbart tvåluftsfönster. Fönstret har en fast mittpost och två handtag på insidan för att kunna öppna de båda fönsterbågarna var för sig. Det orangefärgade 3D-fönstret är placerat i en röd träfasad. Ljusinsläppet som erhålls med ett tvåluftsfönster är något mindre än med en mötesbåge i samma storlek. Jämför gärna med mötesbågen i 3D som visas längre upp.

Referensobjekt tvåluftsfönster

Smedbyns förskola i Huskvarna innehåller bl a tvåluftsfönster av LEIABs modell Stil som liknar fönstret i 3D ovan. De orangefärgade fönstren sitter i en röd träfasad. Om du vill se fler bilder på fönstren i Smedbyns förskola är det bara att klicka på bilden till höger. På vår hemsida under referenser finns det fler än 350 referensobjekt med bilder på fastigheter som innehåller fönster av modell Stil.

3D bilder av fast fönster

Vi fick uppdraget under oktober 2017 att ta fram ett förslag på ett fast fönster för ett fönsterbyte i Västerås. De befintliga fönstren av trä är öppningsbara tvåluftare. Beställaren vill dock ändra det till underhållsfria fasta aluminiumfönster, men att utseendet i så hög grad som möjligt ska efterlikna de befintliga fönstren. Med hjälp av 3D bilder går det att få en bild av hur det skulle kunna se ut med det nya fönstret. Produkten som vi ritat upp i 3D består av komponenter från vår fönstermodell Epok placerat i en röd tegelfasad.

LEIABs smarta modulsystem, baserat på olika fönstermodeller, innebär att det relativt snabbt och kostnadseffektivt går att tillverka kundunika fönsterlösningar.

Hör av dig till oss om du också vill se hur ditt fönster kan se ut i 3D.

Fönster i 3D med specialanpassat utseende

Med LEIABs fönsterkonstruktion är det även möjligt att specialanpassa utseendet på den utvändiga aluminiumprofilen. En anledning till att specialanpassa aluminiumprofilen kan vara att byggnaden har ett vackert utseende med de befintliga träfönstren. När fastighetsägaren önskar byta ut träfönstren till mer underhållsfria fönster vill man kanske ha aluminiumfönster som så mycket som möjligt efterliknar de befintliga träfönstren.

Ett exempel på detta är de nya aluminiumfönstren från LEIAB till en byggnad på området kring Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Beställaren har i samarbete med LEIAB designat ett specialfönster med det utseende som de önskar. 3D bilden ovan visar det specialanpassade fönstret. Om du klickar på bilden får du se hur de verkliga fönstren ser ut i byggnaden efter fönsterbytet.

En prisindikation på ett specialanpassat fönster avseende utvändig aluminiumprofil, vid tillverkning av minst 500 fönster, är 20-25% högre pris än motsvarande fönster ur en befintlig fönstermodell [Stil, Haga, Epok, Royal]. Vi tror att det pristillägget tål att jämföras mot framtagande av specialanpassade träfönster eller fönsterrenoveringar. Du är välkommen att höra av dig till oss om du önskar diskutera möjligheter med att specialanpassa utseendet på ditt fönster.

Insidan av fönstret i 3D

Vi kan även rita upp insidan av fönstret eller fönsterdörren i 3D. Bilden till höger visar insidan av ett tvåluftsfönster av fönstermodell Haga med karmpost och kipp-drehbeslag. En båge är i vädringsläge och den andra bågen är i putsläge. Vi kan även rita upp insidan av produkten när produkten är monterad i väggen om du önskar det. Du kan således få kostnadsfria 3D bilder på dina fönster från både insidan och utsidan om du vill. Om du klickar på bilden får du se fler bilder och information om fönstermodell Haga.

Fabriksutbyggnaden

Fabriksutbyggnaden med 2 200 m² är klar och vi har påbörjat ökningen av kapaciteten. Med nuvarande 10 000 m² produktionsyta innebär det att det finns goda möjligheter att vi ska kunna erbjuda leveranser inom 10 veckor från order. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Vår plan är att stegvis öka kapaciteten för att på sikt kunna erbjuda en fördubblad produktionskapacitet mot idag. Det innebär möjlighet att tillverka 100 000 fönster och fönsterdörrar per år i Mariannelund mot dagens drygt 50 000.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om företaget och våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.