LEIAB fönster inför QR-koder på alla lastbärare

LEIAB har sedan september 2015 infört QR-koder på alla fönster och fönsterdörrar. En etikett med en QR-kod fästs såväl på insidan som på utsidan av alla karmar. Etiketten är utformad och placerad så att den på bästa sätt smälter in i produkten.

QR-koden på utsidan av karmen kan vara till nytta både vid mottagningskontroll och montering. QR-koden på insidan av karmen är till nytta efter montaget, inte minst för den boende. Med hjälp av QR-koden är det snabbt och relativt enkelt att få fram en specifikation på produkten. Genom att scanna koden med en sk smartphone får användaren i klartext fram produktens identitet och specifikation.

I juli 2017 inför LEIAB även en etikett med en QR-kod på alla lastbärare. Den nya etiketten visar bl a lastbärarens identitet och alla produkter som finns på lastbäraren. Mottagningskontrollen underlättas för de som vill använda QR-koden i sin mottagningsprocess, när endast en QR-kod behöver läsas av per lastbärare, för att få information om alla produkter som finns på lastbäraren.

QR-koden på alla produkter

QR-koden på produkten visar bl a fönstrets produktidentitet, produktbeteckning, storleken på produkten och leveransdatum. Med denna information är det enkelt att snabbt och korrekt spåra en produkt om det exempelvis behövs reservdelar eller om det finns frågor kring fönstret eller fönsterdörren.

Du behöver endast ange produktidentiteten till LEIAB så vet vi exakt vad produkten innehåller när vi matchar denna identitet med vårt material- och produktionsstyrningssystem.

QR-koden på alla lastbärare

QR-koden som från och med juli 2017 fästs på emballaget på lastbäraren innehåller information om vilka produkter som finns på lastbäraren och ordernumret. Dessutom visas information på etiketten om lastbärarens identitet, våningsplan, lägenhetsnummer, hus och trapphus om produkterna är beställda att emballeras exempelvis våningsvis eller lägenhetsvis.

Har du upptäckt LEIABs olika fönstermodeller? LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Fabriksutbyggnaden pågår

Fabriksutbyggnaden med 2200 m² för att vi på sikt ska kunna dubblera maxkapaciteten upp till 100 000 fönster per år pågår. Nu är stommen rest, väggblocken monterade och takläggningen påbörjad. Flertalet av de kommande nya maskinerna för tillverkningen är även upphandlade. Det återstår dock en hel del tid och arbete med att få allt på plats. Vi räknar med att den nya byggnaden är inflyttningsklar under oktober 2017. Därefter börjar arbetet med att installera ett nytt måleri i den nya byggnaden.

Kv Livregementet 1 i Örebro

Det gamla regementsområdet I3 i Örebro har sedan flera år tillbaka påbörjat omvandlingen till ett nytt bostadsområde. LEIAB har fått förmånen att leverera fönster till flera fastigheter inom området, bl a Kv Livregementet 1 som visas på bilden ovan. Om du klickar på bilden får du se fler bilder på några av de ca 430 st fönster och fönsterdörrarna av fönstermodell Haga i Kv Livregementet 1. För 30 st fönster ingår brandglas som blir mer och mer vanligt förekommande i nyproduktionsprojekt.

Inom Livregementets grenadjärer har under åren 1815-1992 många fötter trampats fram och tillbaka över kasernområdet under soldaternas grundutbildning. En av dessa många är LEIABs nuvarande VD som tillbringade åren 1989-90 vid I3.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.