LEIAB fönster ökar kapaciteten med ny målningsline

Fabriksutbyggnaden är genomförd och ett nytt måleri är installerat. Hälften av de tillbyggda 2200 m² upptas av det nya måleriet. Den nya måleriutrustningen har monterats upp under fyra månader och äntligen är det nya måleriet i full drift sedan slutet av 2018.

Det gamla måleriet var en flaskhals i produktionen. Med det nya måleriet har vi ökat kapaciteten i målningen till 4 gånger högre kapacitet. Dessutom har vi reducerat ledtiden för komponenterna i måleriet. Tidigare tog det ca 24 timmar från start till mål att måla en komponent med en grund och två topplackeringar inklusive torktid. Nu tar samma process 1 timma.

Målerilinen

Bilden ovan visar en del av den nya målerilinen. Målningsprocessen är automatiserad från start till mål. Välkommen att besöka oss så ska vi visa dig hur processen fungerar och så kan du se med egna ögon hur resultatet ser ut.

Bandputsningen är hemligheten

För alla fönster och fönsterdörrar från LEIAB har vi som mål att hålla en i det närmaste möbelkvalitet på ytbehandlingen. För att ytbehandlingen ska hålla en hög nivå krävs det rätt förutsättningar gällande träråvaran, målningsprocessen och färgen.

Vi använder oss av tillförlitliga och inkörda leverantörer av bl a träråvara och färg. Vår fönsterkonstruktion innebär att vi inte har något trä som är väderutsatt när fönstret är monterat i byggnaden. Därmed behöver vi inte impregnera trät och det är en miljövinst både för naturen och för vår personal. För att vara på säkra sidan att produkterna även ska tåla lite fukt under byggnationen använder vi oss av en väl beprövad vattenbaserad utomhusfärg från Sherwin-Williams. Dessutom har vi en automatisk avsyning, och åtgärdar de målade träkomponenter som har behov av åtgärd, för att alla komponenter ska hålla vår uppsatta kvalitetsnivå.

Träråvaran, färgen och den automatiska avsyningen av alla fönsterkomponenter i målerilinen är viktiga anledningar till den höga kvaliteten på ytbehandlingen.

Men, den kanske allra största hemligheten till det goda resultatet är att vi har byggt in en bandputs i målerilinen. Detta trots att vi har ett bra resultat på den hyvlade ytan när målningsprocessen börjar, men vi får den där sista lilla pusselbiten på plats för ett perfekt slutresultat.

Röda fönster

Röda fönster på utsidan kanske inte är så ovanligt. Men varför välja en traditionell vit insida? Du kan få fönstret rött på insidan också om du vill. Om du klickar på bilden får du se några bilder från tillverkningen senaste veckan på fönster med både röd färg utvändigt och invändigt. Du kan även se bilderna genom att söka på Riddarsporren 21 på fliken för referenser på vår hemsida.

Röda fönster på Strandgatan i Halmstad

Ett exempel på en fastighet med röda Epokfönster finns på Strandgatan i Halmstad. Flertalet produkter är mötesbågar med 4 luft i samma karm. Några av fönstren är bågformade. Färgen på utsidan är RAL 3009 Glans 30 och insidan är vit.

Röda fönster i fönsterguiden

Du kan se fler varianter av röda fönster i olika fasader i fönsterguiden. Till vänster visas en röd mötesbåge i en vit putsad fasad av Epokmodellen. I fönsterguiden visas dock alla produkter med vit insida. Enl vår statistik väljer 99% vit kulör på insidan.

Om insidan nästan alltid är vit så är det vanligt med en annan kulör på utsidan. För 10 år sedan var ca 60% av fönstren med vit utsida. Nu är siffran snart nere i 40% vit utsida. Olika nyanser av grått är nu lika vanligt.

Ny presentation av produkter, företaget och referenser

Vi har uppdaterat med två nya dokument på startsidan på vår hemsida. Om du vill kan du dels läsa lite om våra produkter och om företaget i "Produkt- och Företagspresentationen". Samt att det finns ett dokument "Referenser i 30 orter" om några referensprojekt som sticker ut lite extra.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om företaget och våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1, 3+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.