LEIAB fönster får ny stororder till London

LEIAB har fått ännu en stororder på fönster och fönsterdörrar till London. Ordern är värd ca 18 Mkr och är hittills den näst största ordern i företagets 35-åriga historia.

Ordern omfattar ett flertal byggnader för ett nytt bostadskvarter i London i närheten av den högt trafikerade flygplatsen Heathrow.

1700 fönster och fönsterdörrar

Den stora ordern innehåller ca 1700 produkter och första leveransen kommer att ske under mars 2017. Ordern omfattar fyra byggnader, inkluderat ett högre hus på elva våningar, för ett nytt bostadskvarter i London med ca 200 lägenheter. Leveranserna kommer att ske under ca 6 månader. Kvarteret är beläget två kilometer från Londons storflygplats Heathrow. LEIAB har genom åren levererat ett flertal relativt stora projekt till London.

Höga krav på ljudreduktion

Bostadskvarteret ligger alldeles bredvid järnvägen och även bara två kilometer från storflygplatsen Heathrow. Speciellt närheten till järnvägen medför att det är relativt höga krav på en stor ljudreduktion.

Beställaren har ställt krav på att produkterna ska klara specifika ljudtester, för specifika ljudfrekvenser, utförda på produkter i samma storlek och utförande som är tänkta för byggnaderna. Såväl LEIAB som några av våra underleverantörer har fått lägga ner en hel del arbete på att ta fram produkter som till slut klarade ljudtesterna. Speciellt viktigt har det varit att klara en hög ljudreduktion för de låga ljudfrekvenser som uppstår från järnvägen.

De flesta fönstren och fönsterdörrarna är relativt stora och går från golv till tak med bredd 1200 mm x höjd 2500 mm. Fler än 500, av totalt 1700 produkter, utförs med dubbla karmar pga mycket höga ljudkrav. Karmdjupet kan varieras mellan 245 - 285 mm. Med LEIABs dubbel-karm-lösning kan ljudreduktion upp till Rw 69 dB uppnås.

Bilden till höger visar en dubbel-karm-lösning i form av en utvändig utåtgående fönsterdörr och invändigt en skjutdörr. Det går även att skapa andra kombinationer som exempelvis en kombination av två pardörrar. För den senaste stora ordern till London är det en kombination av utvändigt inåtgående pardörrar och invändigt också inåtgående pardörrar.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.