LEIAB fönster får en stor order till Stockholm med hjälp av 3D-bilder

Vi har fått en stor order avseende ca 3700 fönster och fönsterdörrar som ska bytas i en relativt stor bostadsrättsförening med ca 500 lägenheter i södra Stockholm. Ordervärdet är ca 13 Mkr och är en av de största vi hittills erhållit för den svenska marknaden. Leveranserna kommer att starta under hösten 2019 och pågå under ca två års tid.

En stor bidragande orsak till att vi fick ordern var att vi kunde presentera 3D-bilder på de fönster vi offererat. Dessa 3D-bilder visar fönstren i rätt storlek och i rätt utförande i den befintliga fasaden. På så sätt kunde både bostadsrättsföreningen och de som hanterar bygglovsärendet på ett enkelt sätt se hur de nya fönstren ser ut i jämförelse med de befintliga fönstren. 3D-bilderna både snabbade på bygglovsprocessen och processen att välja rätt fönstermodell.

Vi är mycket glada för den stora ordern, men den medför i sig inget rekryteringsbehov. Eftersom vi tillverkar ca 50 000 fönster per år så är i sammanhanget 3700 produkter inte jättemycket över ett par års tid.

Har du upptäckt LEIABs olika fönstermodeller? LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige. Alla produkter har trä på insidan med en hög nivå på ytbehandlingen. Nedan visas några exempel på fönster som vi ritat upp i 3D.

3D-bilder på enluftsfönster i befintlig fasad

3D-bilden ovan visar ett fönster av LEIABs fönstermodell Epok i den befintliga fasaden för en bostadsrättsförening i södra Stockholm. Genom att ta fram en 3D-bild som visar både befintliga fönster och förslaget på nya fönster är det enkelt att snabbt bilda sig en uppfattning om hur det skulle se ut med nya fönster.

3D-bilder på mötesbåge i befintlig fasad

En fastighet består nästan aldrig bara av en typ av fönster. Vi tog även fram en 3D-bild på mötesbågar till bostadsrättsföreningen. 3D-bilden ovan visar två stycken mötesbågar av modell Epok i den befintliga fasaden. 

Vi erbjuder oss att kostnadsfritt rita upp valfria fönster och fönsterdörrar i 3D ur vårt sortiment. Du bestämmer modell, storlek, form, färg, fasad etc. Hör av dig till din säljkontakt med vilken, eller
vilka, produkter du skulle vilja få en 3D-bild av, så får du dina kostnadsfria 3D-bilder inom några dagar. Du hittar kontaktuppgifter till våra säljare på vår hemsida under fliken kontakter.

3D-bilder i befintlig fasad med god upplösning

3D-bilderna har en god upplösning så att det går att se detaljer på exempelvis fönster och fasad. Se bilden ovan.

Mötesbåge vs tvåluftsfönster i fönsterguiden

Vad är skillnaden på en mötesbåge och en tvåluftare med post? Bilden ovan är hämtad från fönsterguiden på vår hemsida. I fönsterguiden kan man jämföra olika fönstermodeller i olika utföranden i olika fasader. Bilden visar utsida och insida för ett vitt Epokfönster i storlek 1230 x 1480 mm i en gul tegelfasad för fönstertyperna tvåluftare och mötesbåge.

Fördelen med mötesbågen är att det blir ett större ljusinsläpp då avståndet mellan glasen är 107 mm i jämförelse med tvåluftarens 159 mm. Dessutom är det ingen fast mittpost i mötesbågen. Eftersom mötesbågen bara har en aktiv båge så är det endast ett handtag på insidan i jämförelse mot tvåluftarens två handtag.

Om du klickar på bilden ovan kommer du till fönsterguiden och kan själv jämföra de två produkterna i bilden.

3D-bilder av fönster till fönsterbyte i Linköping

Ett annat exempel på att 3D-bilder är användbara är ett fönsterbyte i Linköping. Innan vi fick ordern presenterade vi 3D-bilder av fönster i rätt storlek och i rätt utförande i den befintliga fasaden. I bilden ovan längst till vänster är det ett foto av befintligt fönster. Vi har sedan skapat en 3D-bild av hur LEIABs fönstermodell Haga (i mitten av bilden) och av modell Royal (längst till höger i bilden) kan se ut.

Kunden valde till slut modell Royal. Fönsterbytet är pågående och startade under sommaren 2019. När projektet är klart kommer vi även lägga upp bilder på fönstren på vår hemsida så att det även går att jämföra 3D-bilden med hur det blev i verkligheten. Vi kan återkomma i kommande nyhetsbrev och visa hur resultatet blev.

Med exemplen ovan vill vi visa på nyttan av att använda 3D-bilder inför en fönsterupphandling. Hör av dig till oss så får du de 3D-bilder du behöver.

Provdetaljer av olika fönstermodeller

3D-bilder är bra, men de kan inte helt ersätta behovet av att ibland vilja se och känna på en fysik produkt. Vi har även provdetaljer av olika fönstermodeller. Det är ett koncept med en detalj där karm och båge visas exklusive glaset. Varje provdetalj är ca 20 cm lång och det sitter en etikett på provdetaljen som beskriver vad den visar. Hör av dig till oss så skickar vi dig kostnadsfritt det antal provdetaljer för de fönstermodeller som du behöver. Bilden ovan visar provdetaljer för modell Epok och Haga i 2+1 utförande.

I vår unika konstruktion, som ger produkten en livslängd på cirka 70 år, är den väderutsatta delen helt konstruerad i underhållsfri aluminium. Vi behöver därför inte använda impregnering för att skydda vår produkt mot röta. En miljövinst både för naturen och våra anställda.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om företaget och våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1, 3+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.