LEIAB fönster får två nya stora ordrar till London

Efter att Brexit nu är genomfört börjar vi se en ökad aktivitet på den Engelska marknaden gällande behovet av fönster och fönsterdörrar. LEIAB har på relativt kort tid fått två nya stora ordrar till London. Ordrarna gäller dels ett nytt bostadskvarter, Royal Exchange, i sydvästra London och Hornsey Town Hall i norra London med en kombination av nybyggnation och fönsterbyte.

Det totala ordervärdet är ca 21 Mkr och leveranserna påbörjas under våren 2021 och sträcker sig ett drygt år framåt.

Efter ett för LEIABs del utmanande år med lägre produktionsvolymer än normalt, till följd av coronapandemins effekter med förseningar för såväl fönsterbyten som nyproduktion, blickar vi nu fram mot en välfylld orderstock och full fart i produktionen igen.

Royal Exchange

Bostadskvarteret Royal Exchange är beläget i sydvästra London ca 18 km från Londons citykärna. Kvarteret bebyggs med huskroppar i olika stilar och med ett behov av ca 2000 st fönster och fönsterdörrar från LEIAB. Bilden ovan från bostadsbyggaren St George visar några olika hus i det kommande kvarteret. Det är ett relativt exklusivt bostadskvarter som byggs med höga krav på materialval i lägenheterna och de boende kommer ha tillgång till 24-timmars servicetjänster.

Parallell öppning

Flera av fönstren till Royal Exchange levereras med det nya beslaget "parallell öppning". Med beslaget "parallell öppning" flyttas fönsterbågen 3 mm inåt i vädringsläget och fönsterbågen kan som vanligt öppnas upp helt i putsläget.

Fördelar med det nya beslaget:

- Vädringen sker med en jämn luftspalt runt alla fönstrets sidor.

- Det syns inte utifrån att fönstret är i vädringsläge.

- Handtaget kan placeras på valfri sida av fönstret (även på bottenstycket).

- Fönstret är inbrottssäkert även i vädringsläget och vissa försäkringsbolag godkänner även användningen av den funktionen när bostaden lämnas.

Nackdelen jämfört med ett kipp-drehfönster är förmodligen bara att priset är något högre utifrån att det än så länge är låga volymer med parallell öppning och höga volymer med kipp-dreh vilket påverkar inköpspriset på beslaget.

För Royal Exchange har kombinationen av inåtgående fönster av hög kvalitet och placeringen av handtaget i bottenstycket varit en viktig anledning till att vi fått ordern.

Om du klickar på bilden till vänster kan du se fler bilder på fönstren i första leveransen till Royal Exchange. Du hittar även dessa bilder på LEIABs hemsida under fliken referenser.

Du kan även läsa mer om "parallell öppning" på LEIABs hemsida under fliken produkter och sedan välja tillbehör.

Hornsey Town Hall

Hornsey Town Hall är beläget ca 8 km norr om London city. För den fotbollsintresserade ligger Hornsey Town Hall ca 3 km från Emirates Stadium, där Arsenal spelar sina hemmamatcher, och ca 4 km från Tottenham Hotspur Stadium. I princip mitt emellan dessa arenor.

En av byggnaderna i kvarteret är ca 100 år gammal och är i det närmaste en ikonisk sk Art Deco byggnad som kommer renoveras och få bl a nya fönster. Det tillkommer även två nybyggda hus som ska inrymma ca 150 lägenheter och ett nytt hotell som LEIAB också leverera fönster och fönsterdörrar till. Leveranserna kommer omfatta ca 1000 produkter. Bilden ovan är framtagen av Make Architects.

Kulör på insidan

Flera av fönstren och fönsterdörrarna till Hornsey Town Hall är i stora format och går från golv till tak. De flesta produkterna har en höjd på 2400 mm och det ingår bl a pardörrar med bredd upp till 1800 mm. Beställaren har även valt att det ska vara en mörk invändig kulör.

Vi ser att det förekommer fler och fler förfrågningar på fönster och fönsterdörrar med andra kulörer än vit insida. I vår nya automatiserade måleriline målar vi endast med vita kulörer, men vi har en flexibilitet att kunna måla med andra kulörer i vårt gamla måleri.

Om du klickar på bilden till vänster kan du se fler bilder på pardörrarna för första leveransen till Hornsey Town Hall. Du hittar även dessa bilder på LEIABs hemsida under fliken referenser.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.