LEIAB fönster bygger ut

Vi är glada över att fler och fler arkitekter och beställare väljer någon av LEIABs olika fönstermodeller. En stark orderingång leder till behovet att kunna öka kapaciteten i fabriken för att vi ska kunna erbjuda så korta leveranstider som möjligt.

I ett första steg för att kunna öka kapaciteten beställdes en ny träbearbetningsmaskin i slutet av förra året. Maskinen har levererats under sommaren 2015 och inkörning pågår. LEIABs produktion påverkas inte negativt under inkörningsperioden eftersom alla befintliga maskiner  fortsätter att producera som vanligt. Den nya maskinen har installeras på en tom yta i fabriken i anslutning till övriga befintliga maskiner.

Nästa steg är att vi bygger ut verksamheten med 4 000 m² lageryta som ska stå färdig till slutet av 2015. Den nya lagerytan behövs för att vi ska kunna göra plats i produktionslokalerna för nya maskiner och arbetsplatser. Även en utbyggnad av kontoret och personalutrymmen planeras.

Arbetsstyrkan kommer att öka i takt med att vi ökar kapaciteten. Vi har erbjudit tillsvidareanställningar för 8 personer så här långt som hittills haft en tidsbegränsad anställning.

De påbörjade investeringarna i att öka kapaciteten omfattar mer än 20 Mkr och kommer pågå i knappt två år. Den senaste större utbyggnaden av produktionslokaler skedde 2006 och vi är glada att vi nu knappt 10 år senare inleder ett nytt kapitel i företagets historia med en fortsatt expansion.

Nybyggandet och fönsterbyten ökar kraftigt inte minst i Sverige. LEIAB har förmånen att få arbeta med kunder som går starkt framåt i volym, och vi gör allt vi kan för att så snart som möjligt kunna erbjuda kortare leveranstider. LEIAB har för närvarande 130 anställda och en kapacitet på ca 60 000 fönster och fönsterdörrar per år. Kapaciteten kommer att öka betydligt framöver.

Fönsterbyte vid Fridhemstorget

Ett av de senaste större fönsterbytena med LEIABs produkter är ett kvarter vid Fridhemstorget i Malmö. Fönsterbytet för ca 600 fönster genomfördes till LEIABs modell Epok. Om du klickar på bilden ovan får du se fler bilder på fönstren vid Fridhemstorget.

LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.